Корпоративное управление

Киев, Киевская обл., Шевченковский р-н | Дата: 06.05.2018 г.

Номер объявления: 1443989


Нет фото
Частное лицо или Бизнес:Бизнес

ТОВ "Народний реєстр" - компанія з 20-річним досвідом роботи на фондовому ринку, пропонує свої послуги, що стануть Вам у нагоді для виконання вимог Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" та положень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) . ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ 1. Організація та проведення загальних зборів. Організація та проведення загальних зборів акціонерних товариств відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", як "під ключ", так і на будь-якому окремому етапі. 2. Реєстрація випуску акцій. Зокрема, при заснуванні акціонерного товариства, збільшенні (зменшенні) статутного капіталу, анулюванні раніше викуплених товариством акцій, деномінації акцій; 3. Перетворення (реорганізація) акціонерних товариств, виділ, поділ, злиття, приєднання та ліквідація. Організаційно-правова форма - акціонерне товариство вимагає значних витрат на її утримання. З метою оптимізації витрат та з інших причин акціонерне товариство перетворюється в інші організаційно-правові форми, особливо, коли акціонерна форма не є принциповою для діяльності. 3. Викуп та обов’язковий викуп акцій. 4. Відчуження (придбання) акцій (часток в статутному капіталі) . 5. Розкриття інформації на ринку цінних паперів (звітність в НКЦПФР) . • Підготовка та розкриття річної, квартальної та особливої інформації; • Підготовка та оприлюднення повідомлення про проведення загальних зборів; • Підготовка та оприлюднення проспекту емісії цінних паперів, змін до проспекту емісії цінних паперів та звіту про результати розміщення цінних паперів; • Отримання або продовження терміну дії послуги з розміщення інформації на сайті НКЦПФР. 6. Взаємодія з Центральним депозитарієм. 7. Проведення процедури дематеріалізації. Згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" всі раніше випущені акції повинні бути переведені в бездокументарну форму існування. 8. Зміна типу акціонерного товариства. Зміна типу акцонерного товариства з публічного на приватне дозволяє зменшувати витрати та спрощувати корпоративне управління товариством. 9. Проведення процедури включення цінних паперів до біржового реєстру. 10. Отримання свідоцтва про випуск цінних паперів в зв’язку із зміною найменування емітента. 11. Отримання електронних ключів для звітності в НКЦПФР. 12. Приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" з урахуванням змін внесених в 2015 році ( в т. ч. розробка та внесення змін до статуту та положень товариства) . 13. Представництво інтересів емітента на всіх стадіях розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів (в НКЦПФР, суді) . 14. Послуги для акціонерів. Відкриття рахунку в цінних паперах в депозитарній установі.
Другие предложения этого автора


Ничего не найдено

100 грн

UAH

ВалерийРеклама